A+ A A-

Компонент "умно търсене"(Smart Search) в Джумла 2.5

В Джумла 2.5 има един компонент Smart Search, който по- скоро е някаква екстр, без особено приложение. Единственото, което прави със сигурност е, че трупа много записи в базата. Колкото по- голямо е съдържанието на сайта, толкова информацията,

която си кешира в няколко таблици в базата този компонент е по- голяма и може да достигне до стотици мегабайти. Спирането му не нарушава функционирането на сайта, така че е по- добре да се спре заедно с модула към него.