A+ A A-

Компонент Пренасочване (Redirect) в Джумла 2.5

Спирането на поддръжката на Джумла 1.5 принуди много хора да мигрират към Джумла 2.5. За по- големите сайтове, използващи допълнителни модули и компоненти, мигрирането е трудно и доста неща не тръгват. Това принуждава доста хора да премахнат сайтовете на Джумла 1.5 и да изградят целия сайт наново с Джумла 2.5, след което да качат отново съдържанието или поне част от него. Различията в ядрата на двете версии води и до промяна на

url адресите. Примерно ако в Джумла 1.5 url адресът е изглеждал : site.com/index.php?option=com_content&view... , в Джумла 2.5 вече е променено и изглежда примерно: site.com/index.php/kategoria/151-54-... За да се избегне проблемът с вече индексирано съдържание в търсачките, в Джумла 2.5 има компонент "Пренасочване", който прави записи на всички невалиди url (примерно от стария сайт) адреси и дава възможност за пренасочване към други адреси ( в новия сайт). Ако съдържанието на стария сайт е било много голямо е възможно в този компонент да се генерират няколко хиляди такива невалидни url. Компонентът е системен и не може да се изключва. Единствено може да се изключи добавката "пренасочване", която работи съвместно с компонента. За да работи нормално компонента обаче и да може реално да пренасочва е необходимо да се отвори  configuration.php и за променливата public $live_site = ''; да се зададе http://mydomain.com. По подразбиране не е посочено нищо и на практика компонентът прави записи, но дори и да бъде зададено пренасочване, то не работи. Ако не се налага да правите каквото и да е пренасочване е най- добре да изключите добавката (плъгина) Redirect за да не се трупат излишни записи на сгрешени url адреси (примерно: http://mydomain.com/wp-admin ;)